Γιώργος Χριστόπουλος: Όλα όσα μου χρειάζονται για τις φετινές δηλώσεις μέσα από 10 ειδικές ασκήσεις – Μη χάσετε το e-bοok βοήθημα των ασκήσεων

 το ημερολόγιο ενός φοροτεχνικού

Ο συνάδελφος λογιστής και ο φοροτεχνικός της πράξης, λόγω της πληθώρας των αλλαγών και της έλλειψης χρόνου δεν έχει το χρόνο για πολλές θεωρητικές αναλύσεις.

Χρειάζεται κυρίως εργαλεία για να κάνει τη δουλειά του. Αυτή είναι η αφετηρία μας και φέτος. Μέσα από ολοκληρωμένες ασκήσεις – παραδείγματα πάνω σε όλα τα έντυπα, οι συνάδελφοι  λύνουν  όλες τις απορίες και βρίσκουν αυτά που θέλουν. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν όλα τα εισοδήματα με επισημάνσεις και οδηγίες. Γίνεται παραπομπή στις διατάξεις και εγκυκλίους για ότι περισσότερο θέλει να δει ο συνάδελφος.

Τα παραδείγματα των ασκήσεων δεν αφήνουν καμία επιχείρηση έξω.

Καλύπτουμε κάθε μορφή επιχείρησης με όλες τις δραστηριότητες (εμπορική, παραγωγική, αγροτική, παροχή υπηρεσιών)

Ατομική, αλιείς, αγρότες, ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, μη κερδοσκοπικά Ν.Π. (σωματεία, ιδρύματα, κ.λπ.), Κοινοπραξίες, Αστικές εταιρείες κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές

ΔΗΛΩΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   εδώ  για  να πάρετε  κωδικούς.


Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς,

Γιώργος Δ. Χριστόπουλος
g.christopoulos@mental.gr
Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός

Οδηγίες Πρόσβασης & Χρήστης στα βιβλία και τις σημειώσεις του Γιώργου Χριστόπουλου